Junta Directiva

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENT:  

FRANCESC JORDÀ

VICEPRESIDENT: 

HORACIO CAMPOS

SECRETARI: 

EDUARD MOYA

TRESORER: 

ALEJANDRO GAUSACH

VOCALS: 

FRANCISCA CLIMENT

AITOR ALEIXANDRE

ALICIA PUCHADES

CÀNDID SANCHO

EDGAR NICOLÀS

CARLA PERALES

ABDÓ SANCHO

TONI ALACREU

SAÜL MASIÀ